12/04/2018

ISI DEĞİŞTİRİCİ – ATIK ISI GERİ KAZANIM SİSTEMİ

Endüstriyel tesislerdeki en önemli ve yüksek yakıt tüketimiyle dikkat çeken ekipmanlar ısıl-mekanik ekipmanlardır. Isıl-mekanik ekipmanlar için en büyük sorun verimlerinin takip edilmiyor olması ve gereksiz yakıt tüketimine neden olmalarıdır.

peakEES Energy olarak, endüstriyel tesislerdeki ısıl-mekanik ekipmanları detaylı ve ölçümlere bağlı olarak inceliyoruz. Yapılan detaylı etüt sonrasında, ekipmanlar için verim tablosu ortaya koyuyoruz. Sonrasında ise verimsizlikleri ortadan kaldırmak için atılan yada atık ısı kaynaklarını minimuma indirmek için projeler geliştiriyoruz.

Atık/atılan ısının minimuma indirilebilmesi için ısı değiştiriciler kullanıyoruz. Özel olarak ekonomizer ve reküperatör adı verilen bu ısı değiştiriciler vasıtasıyla, ekipmanların verimleri optimum seviyelere çekiliyor ve yakıt tüketimleri düşürülerek maddi kayıplar ortadan kaldırılıyor.

Atık ısı geri kazanım sistemleri ile ilgili detaylı bilgilere Ürünler sayfasından ulaşabilirsiniz.