15/07/2019

Smart Boiler

Ülkemizde binlerce buhar kazanı halihazırda aktif olarak endüstriyel tesislerimizde kullanılmaktadır. Buhar kazanları üzerinde, peakEES Energy olarak yaptığımız detaylı enerji etüt çalışmaları neticesinde, buhar kazanları ile ilgili çarpıcı sonuçlar elde edildi:

 • Operatör Kontrolünde İşletme
 • Bilinçsiz İşletme
 • Yetersiz ve Hatalı Ölçüm
 • Performans Takibi Yok
 • Verim Bilgisi Anlamlandırılmıyor
 • Verimsiz Çalışma
 • Gereksiz Yakıt Tüketimi
 • Yüksek Maddi Kayıplar
 • Yüksek Atık Isı
 • Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Gerisinde
 • Düşük Emreamadelik
 • Uygun Bakım-Onarım Planlaması Yok
 • Operatörün Teknik Parametreleri Değerlendirmesi Mümkün Değil

Onlarca buhar kazanı üzerinde yapıla çalışmalarda, bütün buhar kazanlarında aynı durum tespit edildi. Elde edilen bu sonuçlar göstermiştir ki, buhar kazanları için performans takibi yaparak buhar kazanının optimum performansta çalışmasını sağlayacak, bakım-onarım planlaması yapmayı sağlayacak, yüksek verimde çalışma sayesinde yakıt tüketimi minimum seviyede tutularak maddi kayıplar sıfıra indirecek ve operatörden bağımsız olarak kazan dairesi kontrolü ve işletmesi sağlayacak bir sisteme ihtiyaç bulunmaktadır.

peakEES Energy olarak, buhar kazanları için tespit ettiğimiz bu soruna çözüm olarak Smart Boiler – Buhar Kazanı Performans İzleme ve Değerlendirme Sistemi geliştirdik. Smart Boiler, buhar kazanının operatörden bağımsız ve optimum performansta çalışmasını sağlayan Endüstri 4.0 ve Sanayide Dijitalleşme kapsamında geliştirilmiş bir sistemdir.

Smart Boiler ile ilgili sınırlı sayıda uygulama imkanımız bulunmaktadır. Az sayıdaki şanslı tesislerden olmak isterseniz, Smart Boiler talepleriniz için info@peakEES.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Smart Boiler 3 temel üzerine oturmaktadır:

Smart Boiler -Kontrol Panosu
 1. Ölçüm: Smart Boiler temel olarak buhar kazanından gerekli ölçüm verilerinin alınmasına ve işlenmesine dayanmaktadır. Ortalama bir buhar kazanı için gerekli ölçümler şu şekildedir:
  • Yakıt Debisi
  • Buhar Debisi ve/veya Besleme Suyu Debisi ve/veya Make-up Debisi
  • Buhar Basıncı ve/veya Buhar Sıcaklığı
  • Baca Gazı Sıcaklığı
  • Baca Gazı Oksijen İçeriği
  • Besleme Suyu Sıcaklığı
  • Kazan Dairesi Sıcaklığı ve Bağıl Nemi
  • Kazan Suyu İletkenliği ve/veya Besleme Suyu İletkenliği
 2. Elektronik Veri Aktarma Sistemi: Kazan dairesinden alınan ölçümlerin işlenebilmesi için veri aktarma amacıyla elektronik bir sistem geliştirilmesi gerekmektedir. Smart Boiler ürünü için gerekli elektronik sistem tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmiştir.
 3. Yazılım: Buhar kazanından alınan ölçüm verileri elektronik veri aktarma sistemi ile bilgisayara aktarıldıktan sonra, gerekli hesapların yapılarak buhar kazanının performansının takibi geliştirilen yazılım ile sağlanmaktadır. Bu yazılım hem kazan dairesinden gelen ölçüm verilerinin kontrolünü ve analizini sağlarken hem de performans takibi için gerekli analiz araçlarını sunmaktadır.

Smart Boiler neler yapabiliyor ?

 • Kazan Anlık Veri Takibi ve Verilerin Veri Tabanına Kaydedilmesi
 • Sensör Hatalarının Tespiti ve Sensör Kalibrasyon Zamanı Takibi
 • Kazan Endirekt / Direkt Verim Takibi
 • Saatlik Yakıt, Buhar ve İşletme Masrafları Takibi
 • Birim Buhar Üretim Maliyeti Takibi
 • Kazan Enerji Kayıp Noktaları (Duyulur ve Gizli Baca Gazı Kayıpları, Blöf Kaybı, Eksik Yanma
 • Kaybı, Yüzey Radyasyon Kayıpları)
 • Kazan İletkenlik Seviyesi Takibi ve Blöf Zamanı Tahmini
 • Kazanın Farklı Yüklerdeki Performans Takibi
 • Hava/Yakıt Oranı Analizi (Oksijen Trim Analizi)
 • Baca Gazı Atık Isı Geri Kazanım Potansiyeli (Yoğuşmalı ve Yoğuşmasız)
 • Verilerin Grafik ve Tablolarla Analizleri
 • Geçmişe Dönük Verilerin Analizleri
 • Online Olarak Cep Telefonu, Tablet ve Uzak Bilgisayarlardan Kazan Takibi İmkanı
 • Otomatik Blöf ve Oksijen Trim Sistemlerinin Entegrasyonu İmkanı
 • Raporlama İmkanı
Smart Boiler – Ekran Görüntüsü